Sjöbo Fiber

Sjöbo kommun och Teleservice har undertecknat en avsiktsförklaring där vi gemensamt ska verka för att nå upp till målet att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling på minst 100 Mbit/s år 2020.
För närvarande har vi c:a 2000 hushåll och företag uppkopplade med fiber i Sjöbo kommun. Vi kommer att intensifiera utbyggnaden och sätter nu till ännu större resurser. Se fliken Utbyggnad.

Fiber på landet

Nu är det klart att Teleservice blir tilldelade bredbandsstöd, för ett av de områden vi sökt bidrag till, för att kunna bygga ut fibernätet på landsbygden.

Området som får stödet är stora delar av Sjöbo kommun samt sydvästra delen av Hörby kommun. I utbyggnaden kommer Teleservice att göra det möjligt för ca 2500 hushåll i området att komma åt höghastighetsinternet, TV och flera andra tjänster. Det ger invånarna en möjlighet att välja det bästa av två världar när man upplever friheten av att bo och arbeta på landet men att ha kommunikationsmöjligheter som i en stad.

Utbyggnaden innebär en investering på 137 miljoner. 82 miljoner finansieras av pengar från EU landsbygdsutveckling och statsstöd. I området bor det ca 5500 personer.
Mer detaljerad information kommer att läggas ut inom kort.

Vi har sökt utbyggnadsstöd igen för sydöstra Sjöbo kommun. Beslut ska komma i april 2017.

kartafiberpalandet

Karta

Nu har vi skapat en karta över området som vi får bredbandsstöd till.

Även om du inte bor inom det här området, gör ändå en intresseanmälan. Den är inte bindande, men gör att du kan få information om vår utbyggnad och om tillräckligt många är intresserade i ett område, så bygger vi ändå, precis som tidigare.

Kartan finns på följande länk.

Det är viktigt att alla som är intresserade av fiber snarast gör en intresseanmälan så att vi vet i vilken ordning vi ska bygga ut fibernätet.