Sjöbo Fiber

Sjöbo kommun och Teleservice arbetar gemensamt  för att nå upp till målet att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling på minst 100 Mbit/s år 2020.

För närvarande har vi c:a 2000 hushåll och företag uppkopplade med fiber i Sjöbo kommun. Vi kommer att intensifiera utbyggnaden och sätter nu till ännu större resurser. Se fliken Utbyggnad.

Fiber på landet

Länsstyrelsen har beviljat Teleservice projektstöd för fiberutbyggnad.

Området som får stödet är stora delar av Sjöbo kommun samt sydvästra delen av Hörby kommun. I utbyggnaden kommer Teleservice att göra det möjligt för ca 2750 hushåll i området att komma åt höghastighetsinternet, TV och flera andra tjänster. Det ger invånarna en möjlighet att välja det bästa av två världar när man upplever friheten av att bo och arbeta på landet men att ha kommunikationsmöjligheter som i en stad.

Utbyggnaden innebär en investering på 153 miljoner. 92 miljoner finansieras av pengar från EU landsbygdsutveckling och statsstöd. I området bor det ca 6000 personer.

Karta

Kartan beskriver området för hela stödområdet.

Även om du inte bor inom det här området, gör ändå en intresseanmälan. Den är inte bindande, men gör att du kan få information om vår utbyggnad och om tillräckligt många är intresserade i ett område, så bygger vi ändå, precis som tidigare.

Kartan finns på följande länk.

Fiberutbyggnaden pågår för fullt!

Teleservice har flera arbetslag på plats för att förse privat- och företagskunder i stora delar av Sjöbo Kommun med fiber.

Många av Sjöbo tätorts anslutningar är klara och uppkopplade. Just nu arbetar vi med att göra en förtätning i Sjöbo med början i Backarna.

Utbyggnad pågår för närvarande dessutom i Lövestad, Hemmestorp Södergård och Vollsjö.

Under hösten 2017 sätter vi igång med arbete i Hemmestorp Ljungbacken, Blentarp, Välahusen och Äsperöd.

 

Det är viktigt att alla som är intresserade av fiber snarast gör en intresseanmälan så att vi vet i vilken ordning vi ska bygga ut fibernätet.