Blentarp

Teleservice finns redan etablerad med fiber i Blentarp. Under hösten 2017 kommer vi att påbörja inkoppling av alla som har beställt fiber under 2016. Övriga beställda anslutningar kopplas in under 2018.

Vill Ni vänta med att ansluta Er kommer priset att följa den då aktuella prislistan. Anslutningen sker då först när Teleservice har minst fem andra inkopplingar och kostnaden är då 25 000 kr.