Hemmestorp

Hemmestorp Fure:

Grävningar och installationer klara

Hemmestorp Boke/Björke:

Grävningar och installationer klara.

Hemmestorp Eke:

Grävningar och installationer klara.

Ljungbacken och Södergård

Grävningar pågår i Södergård och inkoppling planeras göras i november 2017.

Villaprojekteringen är klar i Ljungbacken och utbyggnaden kommer snart påbörjas. Inkoppling kommer att ske fram till årsskiftet.