Landsbygd

Vi har blivit beviljade landsbygdsstöd för utbyggnad av fibernät i stora delar av Sjöbo kommun (se karta på startsidan). Observera att ett nytt område har tillkommit i södra delen av kommunen kring Rödde.

Utbyggnad av landsbygdsprojektet kommer att pågå 2017 -2020

Områden med högst anslutningsgrad kommer att prioriteras. Stödet förutsätter att vi ansluter i stort sett alla fastigheter i stödområdet.