Lövestad Tätort

 

lovestad_tatort

Teleservice kommer att bygga ut fibernätet i Lövestad tätort med början under hösten 2017.

 

Vi får återkommande frågor från boende i Lövestad och här kommer svar på dessa.

Om och när får vi fiber?
Vi kommer oavsett intresset att bygga ut i alla orter i Sjöbo kommun. I Lövestad tätort kommer vi att bygga ut under 2017.

Vilka får fiber?
Alla fastigheter i Lövestads tätort. Se bilden ovan vilket som är tätorten.

Hur blir det för dem som bor utanför tätorten?
De som bor inom det område som vi får utbyggnadsstöd för, har fått erbjudande om anslutning. Byggtid för detta är 2017-2020. Vilket område som ingår stödområdet finns på:
http://karta.teleservice.net/

Vilka får landsbygdsstöd?
Fastigheter som ligger utanför tätorter (mer än 200 hushåll). Vi sökte bidrag till 2 områden. Ett område där de delar som ligger norr och väster om Lövestad tätort ingick. I detta område fick vi tilldelning av stödpengarna. Vi sökte även bidrag för områden söder och öster om Lövestads tätort, men här fick vi inga stödpengar.

När måste arbetet med fiber starta för att få stödet?
För att få stödet ska hela området vara färdigbyggt den 31/12 2020.

Jag har ett avtal på 2 år som förmodligen snart kommer att ”lösas upp”. Vad händer sen?
Kunder som vi har detta avtal med är inte bundna längre till att ansluta sig när 2-årstiden passerat. Vill man fortfarande bli ansluten så förlänger vi avtalet med de villkor som finns på avtalet alternativt skriver nytt avtal.

Om jag tecknar avtal med Teleservice och sedan säljer fastigheten innan avtalstiden om fiber löpt ut, vem ska betala då ? Nya fastighetsägaren eller den gamla som sålt sin fastighet?
Säljer man fastigheten går avtalet över till den nye ägaren om denne vill överta avtalet. Vill den nye fastighetsägaren inte överta anslutningsavtalet makulerar vi detta, och ingen är bunden av avtalet och ingen behöver alltså betala.

Om jag tecknar intresseanmälan idag, när vet jag då att jag har fiber indraget?
Vi kommer snart att påbörja utbyggnaden så om du ännu inte har gjort en intresseanmälan behöver du kontakta vår fiberavdelning på 0416-585059 snarast.

Kan man bryta intresseanmälan om annat bolag ex. Telia säger sig vara snabbare med färdig fiber i huset?
Ja om man bara har gjort intresseanmälan. Inte om man har tecknat avtal.

Om jag har avtal med Teleservice om bredband, upphör det automatiskt om jag väljer fiber eller måste jag i värsta fall betala både och?
Har man tjänster från Teleservice så går dessa över till fiberuppkopplingen automatiskt. Man behöver inte säga upp abonnemangen utan vi ändrar dessa utan att man behöver betala dubbla abonnemang.

Om jag har annan leverantör idag och väljer Teleservice, ordnar Ni så jag inte får betala dubbelt?
Man behöver inte starta tjänsterna över fibern förrän man avslutat sina nuvarande tjänster. Alltså inga dubbla kostnader.

Varför ska man teckna avtal med just Teleservice ang. fiber?

  • Vi är en lokal leverantör som bygger ut i hela kommunen.
  • Har ett lågt pris på anslutningen.
  • En part som levererar allt- fiberanslutning, drift av nätet (kommunikationsoperatör) och som levererar tjänster.
  • Konkurrenskraftiga tjänster.
  • Öppet nät där andra operatörer kan hyra fiber och/eller leverera tjänster.

Vad kostar det att ta fiber från Teleservice och hur lång är kontraktstiderna?
Anslutningspriset är 25 000 kr i tätort och på landsbygden, där vi får utbyggnadsstöd. På landsbygd utanför stödområdet lämnar vi offert på anslutningspris. På tjänsterna är det 3 mån bindningstid.

Kommer Telia att koppla bort mer koppar (som ni känner till)?
Stängning av telestationerna har påbörjats, ytterligare stationer kommer att stängas under 2018.