Sjöbo Sommarby

Vi kommer att samförlägga fiber med kommande utbyggnad av VA och elnät i Sjöbo Sommarby.

Ni som vill ha fiber, men ännu inte gjort intresseanmälan bör göra detta snarast för att Ni ska kunna bli inkopplade i samband med detta.