Sjöbo Tätort

Över 1000 hushåll och företag är ansluta till vårt fibernät i Sjöbo tätort. Vi når alla delar av tätorten och är i full gång med att förstärka fiberkapaciteten (stamnätet) till respektive område så alla kan anslutas.

Anslutning av fastigheter görs för närvarande i Backarna i södra delarna av Sjöbo tätort. Vi bygger först ut i de områden där vi får in flest avtal.

Vi räknar med att alla i Sjöbo tätort som vill bli anslutna till fibernätet ska vara fiberuppkopplade under 2018.