Utbyggnad

Grävning pågår för närvarande på flera platser i kommunen.

Framför allt gräver vi i Sjöbo tätort vid sydvästra delen, Blentarp, Hemmestorp Södergård & Ljungbacken, Vollsjö och Lövestad.
Samförläggning med Sjöbo Elnät i östra delarna av Sjöbo kommun

Projektering pågår på en del landsbygdssträckor:
Bland annat: Vollsjö –Klasaröd – Lövestad
Vallarum norrut
Starrarp österut
Vanstad- Äsperöd – Skåne Tranås
Sjöbo- Åsum -Brandstad

För att få just ditt område att prioriteras, gör en intresseanmälan och be dina grannar att också göra det. Vi projekterar de områden där vi får flest intresseanmälningar. Vi bygger först i områden där vi får flest avtal/beställningar.

Etablerade områden

(Första inkopplingsomgången klar)

Platser där vi finns etablerade med fibernät. Vi kan göra inkoppling i efterhand när tillräckligt många är intresserade i samma område.

Sjöbo tätort

Bjärsjölagård tätort
Björka
Blentarp tätort
Hemmestorp Fure
Hemmestorp Boke/Björke
Hemmestorp Eke
Ilstorp
Omma
Sövde
Sövde skogsby
Vollsjö tätort
Vressel
Övedskloster
Karups Sommarby

Pågående utbyggnad

Område
Utbyggnad i Sjöbo tätort, sydvästra delen (Väster om Södergatan – norr om Fabriksgatan)
Vollsjö
Åsums Backe
 Hemmestorp Södergård
 Hemmestorp Ljungbacken
 Lövestad
 Välahusen

 

Planerad start 2017/2018

Äsperöd tätort
Sjöbo tätort, Norra och Östra delarna
Landsbygdsprojektet

Kommande utbyggnad

 Område Planerad Start
Svansjö 2018 Genomförs i samband med nya vatten/avlopp/el

De pågående projekten har en fastlagd ordning. Den kommande utbyggnaden prioriteras efter flest antal intresseanmälningar. Den ordning som presenteras på hemsidan är den som gäller för tillfället och kommer att ändras beroende på antalet intresseanmälningar.

 

Landsbygdsområden

 Område Planerad Start
Område enligt karta på startsidan 2018

Vi kommer att prioritera områden där telestationerna har stängts ner och vi inte når med vårt trådlösa nät. T ex Vallarum, Bjälkhult och Starrarp

Utbyggnad av landsbygdsprojektet kommer att pågå 2017 -2020
Områden med högst anslutningsgrad kommer att prioriteras. Stödet förutsätter att vi ansluter i stort sett alla fastigheter i stödområdet.

Inkoppling i efterhand
Vid inkoppling i efterhand, när vi lämnat ett område, krävs minst 5 anslutningar vid samma tillfälle. Dessutom är kostnaden högre vid inkoppling i efterhand.